De ondernemerscoach van SoHuman geeft inzicht in gedrag en communicatie

Hulp nodig bij het coachen, trainen of selecteren van personeel, loopbaan vragen, studiekeuze of efficiënter ondernemen. Ook voor hulp bij het starten van een eigen onderneming kan de ondernemerscoach goed van pas komen.

Ondernemerscoach voor bedrijven

Bedrijven/Instantie

    • Zit de juiste persoon op de juiste plek?

    • Wat drijft mijn personeel?

    • Hoe kan ik de effectiviteit verbeteren?

    • Waar gaat het mis in communicatie?

Bedrijven

Ondernemerscoach voor particulieren

Particulieren

    • Wat wil ik? En waarom?

    • Wat vind ik interessant?

    • Waarom loop ik vast in mijn werk/relatie?

    • Hoe krijg ik weer controle/energie?

Particulieren

Ondernemerscoach voor studenten

Scholieren

    • Hoe maak ik de juiste studiekeuze?

    • Wat vind ik nu echt interessant?

    • Wat kan ik als ouder hierin bijdragen?

    • Welke begeleiding geef ik als leraar?

Scholieren
Consultancy en veranderingsmanagement. De ondernemerscoach mobiliseert het personeel op operationeel en tactisch niveau, om de samenwerking en klantgerichtheid vanuit zichzelf te verbeteren. Prestaties zullen aantoonbaar verhogen, geschillen tussen groepen worden aangepakt en veranderingsprocessen zullen versnellen. Hiermee helpen we de klantgerichtheid door de hele organisatie te professionaliseren. Met een betere aansluiting op klanten (value chain management), verbetert de effectiviteit van uw organisatie, verlagen uw kosten en groeit de betrokkenheid van uw personeel.
In de trainingen die de ondernemerscoach geeft draait alles om het gedrag van mensen en de communicatiestijl die elk persoon kenmerkt. Dit bepaalt immers voor 80% de effectiviteit of succes van het individu of de groep. De ondernemerscoaches hanteren hiervoor de DISC-methode, waarbij ook de drijfveren interesse en waarden kunnen worden betrokken.
Pas als iemand zichzelf goed kent en zelfvertrouwen herwint of versterkt, kan de volgende stap gezet worden. Zelfvertrouwen ontstaat door zelfinzicht en zelfwaardering. Anders gezegd, als mensen een goed inzicht hebben in hun zelfbeeld en hun gedrag, kunnen ze het beste uit zichzelf halen. Dit werkt direct positief door op de werkomgeving en de privé situatie.
Onze coachingstrajecten zijn werk gerelateerd. Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. De gecoachte kan een individu zijn, maar ook een team. Doelstellingen kunnen o.a. zijn bewustwording en persoonlijke groei:

 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
 • het maken van de juiste werk gerelateerde of studiekeuze

De ondernemerscoach helpt u bij de in-, door- en uitstroom van uw personeel. Instroom in de vorm van personeelsselectie: bepalen van de meest juiste match tussen functieprofiel en kandidaat. Doorstroom in de vorm van training, coaching en advies op het gebied van personeelsmanagement. Uitstroom in de vorm van begeleiding naar werk of zelfstandig ondernemerschap.

Waarom kiezen klanten voor SoHuman?

   • Wij leveren duurzame oplossingen
   • Wij werken met ervaren ondernemerscoaches en geven gedegen advies
   • Wij werken met online gedragsanalyses, dus flexibel en snel inzetbaar
   • Wij zijn gedreven door passie: mensen helpen door kennis te delen en hen in hun kracht zetten

Wie zijn onze klanten?