ijsberg

DISC Q4 Profiles

Geschiedenis
De behoefte om menselijk gedrag te begrijpen is al eeuwenoud. Al 400 jaar voor Christus hield de Griek Hippocrates zich bezig met het observeren en begrijpen van menselijk gedrag. In de vorige eeuw heeft vooral Dr. Carl Gustav Jung grote invloed gehad op het typeren van menselijk gedrag.

Jung: typering
De psycho-analist Jung is de grondlegger van persoonlijkheidstypering. Begin jaren twintig publiceerde hij ‘Psychological Types’ en onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert. Voor de Persoonlijke Stijl Analyse is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld. Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Denkers beslissen op basis van hun ratio. Voelers beslissen op basis van hun emotie.

Marston: het DISC model
Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Het DISC model is de basis van de Persoonlijke Stijl Analyse. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

DISC Q4 Profiles analyseert het kernpatroon, het gewenst patroon en het zelfbeeld. Het kernpatroon is nauwelijks aan verandering onderhevig, wat maakt dat deze tool ook zeer goed gebruikt kan worden als werkdocument voor de toekomst. Immers wanneer je niet vanuit je sterke punten werkt is dit vanuit de analyse zichtbaar in de vergelijking tussen het kernpatroon en het gewenst patroon en kun je meten waaraan je moet werken.

Bovenop de inzichten die DISC Q4 Profiles geeft in de sterke punten van een persoon, geeft deze methode ook een beeld van de groeimogelijkheden. Deze zijn in dit verband zeer goed te gebruiken, omdat deze ook vanuit andere mensen uit het team aangevuld kunnen worden.

Q4 Profiles Stijl-, Interesse- en Waardenanalyse

De Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft je inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk? Wat is jouw stijl van communiceren? Wat zijn jouw onbewuste drijfveren? Dit rapport analyseert jouw natuurlijke gedragsstijl.

De inhoud van de Stijl Analyse: – Karakteristieken van jouw persoonlijke stijl (kernpatroon) – Talenten en groeimogelijkheden – Sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie – Persoonlijke stijl in relatie tot werk en studie – Jouw ‘werkelijke ik’ – Communicatietips gerelateerd aan verschillende temperamenten.

De Persoonlijke Interesses Analyse is gericht op onze passies en interesses. Het geeft aan welke interessegebieden ons prikkelen en aanspreken, zowel in ons werk/onze studie als in ons privéleven. Het is de kunst om deze passies aan te spreken, dat werkt motiverend. Het geeft positieve energie en voldoening. Hier kan je jouw persoonlijke carrière- en loopbaanontwikkeling aan spiegelen.

De Persoonlijke Waarden Analyse geeft je inzicht in wat je belangrijk vindt. Het geeft weer welk waardenperspectief van grote invloed is op jouw dagelijkse werk en leven. Waar sta je voor? Waar geloof je in? Wat streef je na? Wat vind je dat je zou moeten doen in een bepaalde situatie? Het beschrijft jouw waardenperspectief en hoe dit perspectief jou beïnvloedt in jouw dagelijkse besluit- en oordeelsvorming.

Gratis beknopt profiel

Ben je inmiddels benieuwd naar jouw profiel voor een zelfanalyse? Via onderstaande link bied ik jou de mogelijkheid om een eerste indruk te krijgen van wat er mogelijk is. Wanneer je de vragen beantwoord, krijg je kosteloos een beknopt profiel toegezonden.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere rapportage, dan kan je daarvoor contact met mij opnemen. Een voordeel is dat je alle vragen met het invullen van het beknopte profiel al hebt ingevoerd. Dit betekent dat je voor een volledige analyse geen extra vragen hoeft in te vullen.

Via onderstaande link, word je geleid naar de omgeving waar je vragen met betrekking tot jouw analyse kunt beantwoorden. Wanneer je alle vragen invult, krijg je via de mail een link toegestuurd naar een menu. Vanuit dit menu kun je jouw eigen beknopte profiel downloaden.

Ga naar vragenlijst beknopt profiel »