Ondernemerscoach profit en non-profit AmersfoortOndernemerscoach Profit en non-profit

Herkent u deze vragen:

     • Wat zou mijn bedrijf extra waard zijn als de communicatie tussen collega’s onderling en met de klanten verbetert..?
     • Wat kan ik verwachten van het personeel in mijn bedrijf?
     • Hoe krijg ik het huis weer op orde?
     • Hoe kan ik meer rendement uit mijn personeel halen? of Hoe kan ik meer werk verzetten met minder personeel?
     • Hoe kan ik de effectiviteit van/binnen mijn organisatie verbeteren?
     • Hoe weet ik of de juiste persoon op de juiste plek zit?

 

 

Personeelselectie

Stuk voor stuk een prima CV en gemotiveerde mensen. Maar wie van hen gaat echt bijdragen aan het succes van uw organisatie? SoHuman maakt de match tussen kandidaat en functie aantoonbaar effectiever door toepassing van wetenschappelijke gedragsanalyse. Uit onderzoek blijkt dat een match tussen kandidaat en functie voor 80% wordt bepaald door gedrag. SoHuman weet hoe de “click” wordt bepaald. Deze unieke kennis passen we niet alleen toe bij het aannemen van personeel maar ook bij het trainen en coachen van personeel.

Wilt u meer informatie? Een afspraak is zo gemaakt.

Teamtrainingen

In onze teamtrainingen verschaffen wij inzicht in het gedrag en communicatie. Tevens bieden wij tips en tools aan om hier positief mee aan de slag te gaan. Dit verbetert de persoonlijke effectiviteit, biedt beter inzicht in de ander en verbetert de onderlinge communicatie. Uw team wordt hiermee veel succesvoller.

Ons trainingsaanbod kent maatwerk. Dit betekent dat we altijd bereid zijn om met de opdrachtgever nieuwe trainingen of trainingsmaterialen te ontwikkelen.

Op dit moment kunnen wij u o.a. de volgende trainingen aanbieden:

 • Training Inter-persoonlijke communicatie
 • Training Teambuilding
 • Training Managementvaardigheden & leiderschapsstijlen
 • Training Klantbenadering
 • Training Communiceren, presenteren & solliciteren
 • Training Functioneringsgesprekken voeren

Wilt u meer informatie? Een afspraak is zo gemaakt.

Individuele en team coaching

De voortdurend veranderende omgeving vereist van organisaties dat zij mee moeten veranderen. Dit geldt ook voor de medewerker.
Functiewisselingen, loopbaantrajecten en veranderingsprocessen volgen elkaar snel op. Dit heeft effect op de individuele competenties.
Voor ondernemingen is personeel het grootste kapitaal. Het is dus van groot belang te zorgen dat uw personeel zo effectief mogelijk wordt ingezet. SoHuman geeft advies op maat. Wij richten ons o.a. op:

 • Persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling
 • Het voorkomen en opheffen van disfunctioneren
 • Inzichten in overtuigingen, waarden en gedrag
 • Het ontwikkelen van eigenwaarde, zelfbeeld en sociale vaardigheden
 • Het stimuleren van zelfmanagement
 • Individueel leiderschap

Wilt u meer informatie? Een afspraak is zo gemaakt.

Outplacement: begeleiding naar werk of zelfstandig ondernemerschap

Een outplacementtraject bij SoHuman is een individueel maatwerkprogramma. Geen mens is gelijk, dus ook geen medewerker. En wat voor iedereen geldt, is dat de mate van begeleiding bij het opzetten van een onderneming of het vinden van een baan samenhangt met het latere succes van de baan of het bedrijf. De menselijke maat is daarom het uitgangspunt. Wij hanteren een heldere, transparante en gefaseerde aanpak.

Een outplacementtraject duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar, afhankelijk van de leeftijd, achtergrond aan opleiding en werkervaring. Daarnaast tellen variabelen als de stand van zaken met betrekking tot de motivatie mee, de beschikbare energie en uitstraling, het beschikbaar aantal uren om te werken aan het verwerven van een nieuwe baan in de arbeidsmarkt, etc.

Je hebt regelmatig gesprekken met een vaste coach. Grofweg is een outplacementtraject in te delen in twee fasen: de persoonsgerichte fase en de marktgerichte fase.

Wilt u meer informatie? Een afspraak is zo gemaakt.

Verandermanagement

De reorganisaties waar wij in zijn gespecialiseerd betreffen:

 • Centralisatie van teams of afdelingen
 • Verbetering klantgerichtheid
 • Verandering naar procesgericht werken
 • Verbetering van samenwerking
 • Positionering van afdeling of team
 • Cultuurveranderingen
 • Structurering

Centraal in onze aanpak staan zaken als het creëren van het benodigde bewustzijn met betrekking tot de verandering, het wegwerken van weerstanden, het in positieve zin in beweging krijgen van het personeel. Wij besteden hiervoor veel aandacht aan communicatie, betrokkenheid en interactie.

Wij kunnen een rol voor u invullen als interim (project)manager, consultant, trainer of coach.

Wilt u meer informatie? Een afspraak is zo gemaakt.