SoHuman selecteert de meest ideale kandidaat voor jouw openstaande vacature. Hierbij ga ik uit van een balans tussen enerzijds bedrijfsspecifieke elementen en het gewenste gedrag voor de functie en anderzijds de wensen van de kandidaat en de mate waarin hij of zij het gedrag vertoont dat gewenst is voor de functie. De werkwijze van SoHuman met betrekking tot personeelselectie bestaat uit drie onderdelen:

  • Advies en ondersteuning in het tot stand komen van de match tussen kandidaat en functieprofiel;
  • Gedragsanalyse (gedrag en drijfveren);
  • Assessment (interesses, motivatie en vaardigheden).

Door hun gedrag, de waarneembare interactie tussen een persoon en zijn omgeving in kaart te brengen is het mogelijk medewerkers inzicht te geven in de eigen attitude, gedrag en gedragskenmerken. Dit inzicht biedt hen de kans het eigen gedrag beter te begrijpen en effectiever te zijn. Bewustwording van de gedragskenmerken van anderen, biedt de kans effectiever met die ander om te gaan.

De gedragsanalyse die SoHuman gebruikt brengt gedrag op een snelle en betrouwbare manier in kaart. De effectiviteit van deze analyse leent zich uitstekend voor onder meer het matchen van een kandidaat met het functieprofiel, teambuilding, coaching en begeleiding.